Quality Business i samarbete med Croatian Chamber of Economy


QBN Quality Business Network arrangerade i samarbete med Croatian Chamber of Economy, en internationell nätverksdag med föreläsningar och affärsmässa i Opatija, Kroatien. På plats var både svenska och kroatiska föreläsare. Eftermiddagen bestod av mingel och affärsmässa på Grand Hotel 4 Opatija Cvijeta, Tamaris Congress Center, Opatija. Närmare 100 personer närvarade. Siv Thuresdotter överlämnade bordsflaggan, EN SYMBOL FÖR Västsvenska Handelskammarens bakgrund, till Mrs Tajana Kesic Sapic, director, dep. of Industry and Technology, Croatian Chamber of Economy.