Skriven av siv.

QBNetwork arrangerade 42 event under 2019

QBNetwork har under 2019 arrangerat totalt 42 event - i form av nätverksträffar, luncher, AW, föredrag och workshops. Dessutom årets två höjdpunkter: QBN-dagen på Grand Hotel Saltsjöbaden (29/3 2019) och Framgångsresan/Konferens i Kroatien (v.36 2019). Inspiratörer och utbildare - föredrag/workshops 2019 - se nedan.

Totalt 35 föredrag och workshops under 2019

QBN-dagen den 29/3 2019, Grand Hotel Saltsjöbaden

Konferens i Kroatien 31/8 - 7/9 2019