Vision

Vår vision är att stärka medlemmarna i sin roll som företagare och ledare genom att erbjuda mötesplatser för utbyte av värdefulla kontakter och kompetensutveckling. Vår paroll är Connect - Learn and Grow. Genom professionellt nätverkande skapas möjligheter till samverkan och tillväxt. Quality Business Network ska stötta kvinnors företagande i alla lägen och sträva efter att krossa de myter och fördomar som fortfarande finns om kvinnligt entreprenörskap.

Mission

Vårt uppdrag är att erbjuda mötesplatser för mingel och nätverkande såväl som utbildningstillfällen i professionellt nätverkande, kommunikation och marknadsföring mm. i syfte att skapa affärer och lönsamma samarbeten för våra medlemmar. 

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på respekt, gemenskap och generositet. Som affärsnätverk är QBN en politiskt obunden verksamhet. Viktiga frågor som rör mänskliga rättigheter och jämställdhet är något vi gärna bidrar till att lyfta fram i vårt arbete genom att belysa kvinnors entreprenörskap.

Som QBN-medlem så nätverkar jag med respekt och bidrar till en värdefull gemenskap där jag delar med mig av mina erfarenheter och min expertis. På så vis skapar vi en trivsam och berikande atmosfär för alla. Sharing is caring!  
  • Jag ger tid till att lära känna andra medlemmar och deras verksamhet
  • Jag delar med mig av min vardag som företagare/ger tips och råd mm
  • Jag är positiv till att samverka och se möjligheter  
  • Jag deltar i nätverkets online-grupper och i den mån jag kan på träffar och event